FAQ om COVID-19 og udendørs træning
FAQ

Opdateret den 22. marts 2021

1. Må både børn og voksne mødes op til 50 personer til udendørs træning? 

Ja.


2. Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?

Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.


3. Må vi rykke indendørs træning udendørs? 

Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 50 personer inkl. træner. Der behøver ikke at være på en opkridtet bane – I er også velkomne til at træner i parker, på stranden, på stierne, eller hvor I nu kan være. Det er bare vigtigt, at træningen er tydeligt organiseret og foregår i klubregi – fx ved at tage en ensartet overtrækstrøje på.

4. Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 50? 

Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.


5. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig? 

Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max. 50 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 50 personer.            


6. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 50 samtidig? 

Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.


7. Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr? 

Ja - toiletter, materialerum- og skabe mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold, hvis det kan aftales med hallen.