Råd og vejledning til trænere
Trænere

DGI Håndbold og Dansk Håndbold Forbund har sammen udarbejdet en række gode råd til henholdsvis foreninger, trænere, spillere og forældre.

Herunder følger råd og vejledning til trænere:

Her er retningslinjer fra DGI Håndbold og Dansk Håndbold Forbund for dig som træner  Guidelines og retningslinjer ved sygdom eller mistanke om sygdom.

 • Vær det gode eksempel og sørg for, at retningslinjerne overholdes før, under og efter træningen.
 • Kravet om mundbind gælder for alle der er 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under selve håndboldaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres hvis man møder omklædt. DGI og DHF anbefaler, at alle kommer omklædt og tager hjem og klæder om efter endt aktivitet.
 • Hvis en på dit hold har symptomer eller har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for Covid-19, skal din spiller blive væk fra træning og kamp. Ved ”Tæt kontakt” menes det, at spilleren er i familie, bor sammen eller har været tættere end en meter, på en smittet person, i mere end 15 minutter, fx i skolen. I idrætssammenhæng vil nære kontakter typisk være holdkammerater, trænere mv.
 • Spilleren skal hurtigst muligt lade sig testet, og sundhedsmyndighederne vil herefter vejlede vedkommende ift. kontaktopsporing. Spilleren kan ikke spille eller træne før spilleren kan fremvise en negativ Covid-19 test.
 • Det anbefales, at der veksles mellem aktiviteter med og uden kropskontakt.
 • Ved øvelser uden kropskontakt anbefales det, at der holdes to meters afstand.
 • Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Der må bruges fælles bolde. Øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten. Hvis der i forbindelse med træningen benyttes rekvisitter (fx overtrækstrøjer), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader (fx ved brug af kegler e.l.).
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet foreskriver til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet. 
 • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person. Se dog særlige retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer og stævner”.
 • Du må som træner kun have ansvaret for træning af én gruppe ad gangen. Det betyder, at en træner IKKE må facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere hold, der er til stede samtidig.
 • Sektionsopdelt træning kan fortsat ske med separate hold (og trænere). Det betyder, at der fortsat kan gennemføres træning i flere grupper på max 25 personer inkl. træner, HVIS der er tale om grupper med egen træner og træningsforløb.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Husk at advisere dine spillere på forhånd, så de straks ved ankomst til idrætsfaciliteten, kan placere sig i den gruppe, som de skal deltage i under træningen. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.
 • Alle sociale aktiviteter i forbindelse med håndboldaktiviteter bør aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter træning, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.