Retningslinjer for udendørs træning i KLG Håndbold
Gældende fra den 22.. marts 2021

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjerne for håndbolden forudsætter, at man følger de generelle anvisninger fra sundhedsmyndighederne og politiet. De væsentligste er, at der ikke må forsamles flere personer end forsamlingsforbuddet tillader, og at spillere og trænere skal blive hjemme, hvis de er i risikogruppen eller har symptomer, der giver mistanke om, at de er smittet med Covid-19.


Retningslinjerne forudsætter også, at man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol, så samfundet kan opretholde en tilstand, der minder mere og mere om det, vi kender fra før smittespredningen.


1. Symptomer? Så bliv hjemme!

Bliv hjemme, hvis du har symptomer på COVID-19, hvis du er i risikogruppen, eller hvis du har været i kontakt med eller bor sammen med en person, der er testet positiv.


2. Vask hænder tit eller brug håndsprit

Alle bør vaske eller afspritte hænder både før og efter træning, og når man har rørt ved et kontaktpunkt. Alle materialer skal rengøres efter træningen.


3. Begræns fysisk kontakt

Tilrettelæg træningen, så der veksles mellem øvelser med og uden kropskontakt. Undgå håndtryk og kram, og forsøg generelt at begrænse den fysiske kontakt – også i omklædningsrummet.


Ved øvelser uden kropskontakt anbefales det, at der holdes to meters afstand.


Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.


4. Undgå større forsamlinger

Vær opmærksom på at overholde det gældende forsamlingsforbud og følg retningslinjerne for forsamlingstæthed gældende for din kommune. 


Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet.


Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.


Hold afstand og bed andre tage hensyn. Husk at der skal bæres mundbind, når man færdes på en idrætsfacilitet, undtaget når man træner.


5. Brug af fælles rekvisitter

I må gerne bruge fælles rekvisitter som bolde, overtrækstrøjer, kegler osv. Men vi anbefaler, at hvert hold har egne rekvisitter og sørger for, at de bliver rengjort før og efter brug.

 

Retningslinjer for baner og gruppestørrelser

 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end forsamlingsforbuddet tillader forsamlet i forbindelse med aktiviteten (med mindre der er yderligere lokale restriktioner).
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
 • Banerne skal være tydeligt afmærket. Det kan enten gøres med kridt/maling eller ved hjælp af kegler med minebånd i mellem. Der må ikke kunne opstå tvivl om, hvor banearealet er, og derfor anbefales det ikke at bruge almindelige kegler eller toppe. Alle baner skal have minimum to meters afstand mellem hinanden. Husk, at der ikke må opholde sig forældre eller spillere mellem banerne. 
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.
 • Du må som træner kun have ansvaret for træning af én gruppe ad gangen. Det betyder, at en træner IKKE må facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere hold, der er til stede samtidig.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Der må i øjeblikket ikke arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med håndbolden.
 • Toiletter, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.