KLG Kursen

KLG Kursen

Som et led i at sikre kvaliteten af det håndboldprodukt, som KLG Håndbold tilbyder, har vi udviklet KLG Kursen. KLG Kursen er fagligt funderede anbefalinger og retningslinjer, som skal medvirke til at skabe Kammeratskab, Leg og Glæde i børne- og ungdomshåndbolden i KLG Håndbold. Det er samtidig et arbejdsredskab til brug for alle frivillige børne- og ungdomstrænere. Med KLG Kursen ønsker klubben at tydeliggøre den kurs, som vi sportsligt og værdimæssigt ønsker at følge, når det gælder afvikling af børne- og ungdomshåndbold i KLG Håndbold.


KLG Kursen er opbygget således, at du kan læse om klubbens overordnede værdigrundlag og sportslige strategi. Derefter finder du en beskrivelse af hver enkelt årgang fra mor-far-barn-håndbold til og med U19, hvor årgangenes rammer, håndboldfaglige retningslinjer, pædagogiske overvejelser og råd til trænerrollen vil være at finde. Alle retningslinjer og anbefalinger bygger på den seneste viden på området, herunder Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) fra henholdsvis Team Danmark og Dansk Håndbold Forbund samt naturligvis KLG Håndbolds tre kerneværdier Kammeratskab, Leg og Glæde. 


God fornøjelse med læsningen – og mere vigtigt implementeringen og udførelsen af KLG Kursen.


Juli 2020 

Malene Dalgaard-Hansen, sportslig konsulent i KLG Håndbold


Copyright KLG Håndbold / Malene Dalgaard-Hansen

Gengivelse eller kopiering må ikke finde sted uden forudgående aftale