Praktisk information
Hjemmeside og Facebook

KLG Håndbolds primære kommunikationskanal er via mail eller internettet. På hjemmesiden klg-haandbold.dk kan du holde dig orienteret om, hvad der sker i KLG Håndbold.  Herudover bruger vi aktivt facebook-siderne KLG Håndbold og Den 8. spiller i KLG Håndbold. På disse sider vil relevante informationer vedr. KLG Håndbold være tilgængelige.  Nogle hold opretter desuden egen facebook gruppe, hvor de deler forskellige informationer. KLG Håndbold påtager sig intet ansvar for rigtigheden af information på disse sider. Ligeledes kan klubben ikke gøres ansvarlig for billeder eller andet indhold, der lægges ind på disse sider. En repræsentant fra klubben er medlem af siderne, og vil i tilfælde af uegnet materiale sortere i indholdet på siden, men kan ikke gøres ansvarlig. Vi opfordrer generelt til en god tone på de sociale medier.

Retningslinjer for klubbens brug af billeder på hjemmesider og Facebook

Datatilsynet har fastlagt rammerne for offentliggørelse af billeder på Internettet. Grundlæggende er det tilladt at lægge situationsbilleder på nettet uden samtykke, hvorimod portrætbilleder kræver tilladelse fra personen på billedet, og for børn under 15 år forældrenes tilladelse.  Vi vil naturligvis overholde disse regler her på siden, og håber, at I også synes, det er sjovt at se billeder fra klubbens arrangementer og holdenes kampe.  Skulle du alligevel finde et billede, du ikke ønsker offentliggjort her på siden, kan du sende en e-mail til admin@klg-håndbold.dk, som vil sørge for, at det bliver fjernet.


Indmeldelse og kontingent

Indmeldelse og betaling af kontingent foretages online på hjemmesiden under menupunktet ”Tilmelding”. Der kan betales med Dankort og Visa/Dankort.  Sidste frist for betaling af kontingent er den 15. september. 


Starter du senere, skal kontingent senest betales, når du har deltaget i træningen tre-fire gange. Spillere der ikke overholder betalingsfristen, vil ikke være spilleberettiget til turneringen. 


 Husk du må gerne komme og træne med tre-fire gange, for at se om håndbold er noget for dig, det koster ikke noget!


Kontingentpriser for 2023/2024:


U5 Piger/drenge

725 kr. inkl. eget sæt spillertøj

U7 Piger/drenge

725 kr. inkl. eget sæt spillertøj

U9 Piger/drenge

725 kr. inkl. eget sæt spillertøj

U11 Piger/drenge

950 kr. inkl. eget sæt spillertøj

U13 Piger/drenge

1050 kr. inkl. eget sæt spillertøj

U15 Piger/drenge

1150 kr. inkl. eget sæt spillertøj

U17 Piger/drenge

1150 kr. inkl. eget sæt spillertøj

U19 Piger/drenge

1300 kr. inkl. eget sæt spillertøj

Damesenior/Herresenior

1400 kr. inkl. eget sæt spillertøj

Kidz

450 kr. ekskl. eget sæt spillertøj

Mor, far og barn

150 kr. ekskl. eget sæt spillertøj

Five-a-side

500 kr. ekskl. eget sæt spillertøj

Derudover er der mulighed for tilvalg af klubdragt ved holdtilmeldingen.


Der vil også være mulighed for at købe nyt sæt spillertøj (200 kr.) eller klubdragt (350 kr.) i løbet af året.

Bolde

Der spilles med følgende boldstørrelser fra U11 og op:  U11 piger – str. 0  

U11 drenge – str. 0  

U13 piger – str. 1  

U13 drenge – str. 1 

U15 piger – str. 2 

U15 drenge – str. 2 

U17 piger – str. 2 

U17 drenge – str. 3 

U19 piger – str. 2 

U19 drenge – str. 3 

Damesenior – str. 2 

Herresenior – str. 3

Forældre som tidtagere

Dommerbordet skal bemandes af repræsentanter fra den klub der har hjemmebane. Dommerbordet bemandes således, at det hold der spiller, selv er ansvarlig for at finde egnede personer til at varetage opgaven. Trænerteamet for det enkelte hold har behov for forældrenes hjælp til at sidde som tidtagere.  Som tidtager er man dommerens forlængede arm, og har ansvaret for kontrol af spilletiden, udvisningstiden for udviste spillere og korrekt registrering af scoringer.

Stævner

Alle hold fra U11-U17 bliver tilbudt deltagelse i minimum ét stævne i løbet af sæsonen. KLG Håndbold betaler holdgebyret.